Brief van de voorzitterBeste leden en belangstellenden,

Inmiddels is het nieuwe hockeyseizoen weer gestart en zijn de eerste competitiewedstrijden weer achter de rug. Ook voor dit jaar is het voor de TC een hele opgaaf geweest om de teamindeling en de daarbij behorende trainers in- en op orde te krijgen. Wij zijn immers een nog steeds groeiende vereniging en meer leden betekent ook meer elftallen en trainers. De groei van de afgelopen jaren heeft zich gestaag doorgezet en inmiddels hebben we 316 leden. Voor een hockeyclub nog relatief klein maar we komen nu wel op een punt dat er een aantal zaken niet meer door dezelfde mensen gedaan kunnen worden. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat er een aantal betrokken ouders zijn geweest die het coachen en trainen van teams op zich hebben genomen. Geweldig!

Het 2e veld ligt er inmiddels bijna een jaar en heeft ons in de wedstrijdplanning weer wat lucht gegeven. De teams kunnen nu weer op acceptabele tijden beginnen en eindigen. De groei betekent ook dat de capaciteit van ons huidige clubhuis niet meer voldoet, los van het feit dat het gedateerd is. Voor het bestuur was dat, na de aanleg van het 2e veld, het volgende speerpunt.

En we hebben goed nieuws! Met de Honk- en Softbalvereniging de Mets is een accoord bereikt over de overname van hun clubhuis. Er zijn nog wel een aantal zaken die nader uitgewerkt moeten worden en waarbij we de medewerking van de gemeente nodig hebben. In principe loopt dit traject en is het uitgangspunt dat we op 1 januari 2017 het clubhuis overnemen. Dat moment komt al snel dichterbij!
De overname van het clubhuis brengt ook andere zaken met zich mee die geregeld moeten worden. Denk hierbij aan de afbraak van de huidige accommodatie, het aanpassen van de bestaande hekwerken en het plaatsen van een materiaalhok bij het "oude” veld. Daarnaast dient het buitenmeubilair vervangen te worden en zullen er mogelijk wat aanpassingen aan het Mets-gebouw plaatsvinden.

Dit alles betekent dat er veel geld nodig is. In samenspraak met de sponsorcommissie worden er diverse acties op touw gezet om de overname van het Mets-gebouw te kunnen bekostigen. Uiteraard hebben wij jullie hulp daarbij nodig! Binnenkort wordt u nader over de acties geïnformeerd.

Ik ben er van overtuigd dat de SMHC met het clubhuis van de Mets een grote stap voorwaarts doet en zie de toekomst van de vereniging met vertrouwen tegemoet.
Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van SMHC,

Bas van Nooten
Voorzitter

Lees Verder[naar de website]